Distributører/ Forhandlere

Materix søker potensielle forhandlere/ agenter/ rettighetshavere (lisensproduksjon) for våre WRPF  produkter nasjonalt eller globalt. 

We oppforderer interessenter til å kontakte oss for å avdekke muligheter for fremtidig samarbeid.
Slitebestandige rørdeler med keramiske fôringer
  • Borekaks
  • Slurries
  • Mineraler
  • Skifer sand cuttings
  • Olje sand cuttings
Materix AS        |         Solegårdsveien 13, N-5243 FANA        |         telefon: 99 26 00 91        |         sales@materix.no
Materix designer, utvikler og produserer slitebestandige løsninger  ved å bygge inn keramiske slitedeler  i rørdeler og andre trykksatte komponenter .
WRPF porteføljen er skreddersydd for lang tids eksponering av høyhastighets partikkelstrøm i pneumatiske transportsystemer for borekaks / drillcuttings.
- 2008-2012 Materix AS. All Rights Reserved -
HJEM  |  PRODUKTER  |  TJENESTER  | KERAMER  |  FORHANDLERE  | KONTAKTER  | OM OSS
HJEM    |    PRODUKTER    |    TJENESTER    |     KERAMER    |     FORHANDLERE    |     KONTAKT    |    OM OSS
Rørdeler beregnet for transport av
abrasive væsker og partikkelstrøm