Avanserte Keramer

Familien av keramiske materialer omfatter polykrystallinske og single-krystalliske uorganiske materialer, amorfe uorganiske glass, og glass-keramikk. Disse ikke-metalliske materialene bestående av metalliske og ikke-metallisk elementer er primært bundet sammen av høyfaste ioniske og kovalente bindinger, som gir materialene de spesielle egenskapene de har .

Gjennom tett samarbeid med verdens ledende produsenter kan Materix  tilby lukurative alternativer til metaller og polymerer som vanligvis brukes i olje og gass applikasjoner. Vellykkede design med keramer kjennetegnes av at designløsninger styres fullt og helt av egenskapene til de keramiske komponentene og at de tilgrensende delene tilpasses keramene. Vi kjenner suksesskriteriene for vellykkede design med keramer og kan støtte deg med å finne riktig materiale og designe for maksimal pålitelighet.

-    FAMILIEN AV AVANSERTE KERAMER    -
Aluminium Oksid
Zirconium Oksid
Silisiumnitrid
Borkarbid
Silisiumkarbid
Al2O3 
ZrO2
Si3N4
B4C
SiC
Basisegenskaper
Basisegenskaper
Basisegenskaper
Basisegenskaper
Basisegenskaper
Hardhet
lav kostnad
metalliserbar
Bruddseighet
bøyefasthet
Friksjon
bøyefasthet ved høye temperaturer

Ekstrem hardhet
lav tetthet
Tribologi
varmeledning
hardhet


Egenskaper
Egenskaper
Egenskaper
Egenskaper
Egenskaper
Hardt, slitasjesterkt
Utmerkede dielektriske egenskaper fra DC til GHz frekvenser
Motstår angrep av sterke syrer og alkalier ved høye temperaturer
God termisk ledningsevne
Utmerket formbarhet
Høy styrke og stivhet
Høy bruddseighet
Høy hardhet
Høy bøyefasthet
Brukstemperaturer opp til 2400°C
Høy tetthet
Lav varmeledningsevne (20% av alumina)
Kjemisk motstandsdyktig
Motstand mot smeltede metaller
Ionisk elektrisk ledningsevne
Slitasjesterkt
Styrke ved høy temperatur
Høy bruddseighet
Høy bøyefasthet ved høye temperaturer
Høy hardhet
Utmerket slitasjemotstand
Utmerket motstand mot termisk sjokk
God mekanisk og utmattingsmotstand
God motstand mot oksidasjon

Ekstrem hardhet
Høy kjemisk motstand
Gode kjernefysiske egenskaper
Lav tetthet
Lav tetthet
Høy styrke
God styrke ved høy temperatur
Lav termisk ekspansjon
Høy varmeledningsevne
Høy hardhet
Høy elastisk modul
Utmerket motstand mot termisk sjokk
Utmerket kjemisk motstand


Bruksområder
Bruksområder
Bruksområder
Bruksområder
Bruksområder
Pakningsringer
Gjenger
Slitedeler/komponenter
Gass laser rør
Høy temperatur elektriske isolatorer
Høyspenning isolatorer
Elektroniske substrater
Rustninger
Ovnsrør
Termometriske sensorer
Slipemedium
Rivningsstyrkede rør
Instrumentdeler til maskiner for testing av termiske egenskaper
Laboratorieutstyr som rør og prøveholdere

Presisjonskuleventil kuler og seter
Varm metall ekstruderingsformer
Gjenge og wire føringer
Høy tetthetskuler og kulemølle kuler (slipemedium)
Valser og former for metall rør
Pumpepakninger i marint miljø og akslinger
Nedihulls ventiler og seter i dype brønner
Pulver komprimeringsformer
Brenselcelle membraner
Oksygen sensorer
Elektriske ovn varmere over 2000°C i oksiderende atmosfærer
Elektromagnetisk absorber i induksjonsovner med høy temperatur

Kutte verktøy
Roterende bære/ lager kuler og valser
Metall rør former og valser
Bevegelige motordeler—ventiler, turbolader rotorer
Slitasjedeler i motorer
Akslinger i miljø med høy slitasje
Turbin propeller, bøtter
Sveiseposisjonerere

Slipemiddel i polerings og lappingsapplikasjoner
Slipemiddel i kutteapplikasjoner
Beskyttelseslag på diamantverktøy
Dyse for slaggpumping, partikkel sprenging og vannstråle kuttere
Kjernefysiske applikasjoner som skjerming og kontroll stenger
Rustninger
Keramiske verktøy former
Presisjons klemringer
Motorer og stempler


Faste og bevegelige turbinkomponenter
Halvledere i prosessutstyr
Motorkjøretøy
Kuleventil deler
Pakninger, kulelager
Varm gass sylinderforinger
Varmevekslere
Dyser

>> Forespørsler om materialer, egenskaper, tilgjengelighet osv.- benytt skjema her...
  • Borekaks
  • Slurries
  • Mineraler
  • Skifer sand cuttings
  • Olje sand cuttings
Materix AS        |         Solegårdsveien 13, N-5243 FANA        |         telefon: 99 26 00 91        |         sales@materix.no
Materix designer, utvikler og produserer slitebestandige løsninger  ved å bygge inn keramiske slitedeler  i rørdeler og andre trykksatte komponenter .
WRPF porteføljen er skreddersydd for lang tids eksponering av høyhastighets partikkelstrøm i pneumatiske transportsystemer for borekaks / drillcuttings.
- 2008-2012 Materix AS. All Rights Reserved -
HJEM  |  PRODUKTER  |  TJENESTER  | KERAMER  |  FORHANDLERE  | KONTAKTER  | OM OSS
HJEM    |    PRODUKTER    |    TJENESTER    |     KERAMER    |     FORHANDLERE    |     KONTAKT    |    OM OSS
Rørdeler beregnet for transport av
abrasive væsker og partikkelstrøm
Keramisk fôring 90° rørbend